Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 september 2017

Luchtkwaliteit in Arnhem moet beter

D66 wil schone lucht voor iedereen. Dat is fijner om in te wandelen, fietsen en winkelen. In veel Nederlandse binnensteden is de luchtkwaliteit niet goed genoeg. Er is te veel fijnstof in de lucht of er worden te veel stikstofoxiden uitgestoten. Daar moet wat aan gebeuren, zo blijkt ook uit de uitspraak die de rechtbank deze week heeft gedaan in de zaak van Milieudefensie tegen de Rijksoverheid.

In een artikel in NRC Handelsblad van vrijdag 8 september wordt Arnhem genoemd als een van de drie steden waar de normen voor luchtkwaliteit overschreden worden. D66 is van mening dat ook het Arnhemse college van B&W de dure plicht heeft om zich in te spannen voor schone lucht in de stad. Om die reden heeft de fractie het college gevraagd de raad binnen twee weken een overzicht te sturen met locaties waar de normen voor stikstofoxiden en fijnstof overschreden dreigen te worden. Ook vraagt D66 om concreet te maken wanneer de Arnhemmers een plan van aanpak kunnen verwachten om deze punten op te lossen.

Afgelopen voorjaar stelde D66 ook al vragen over de luchtkwaliteit in Arnhem. Het college antwoordde toen dat plannen voor verbetering in samenwerking met de Rijksoverheid in de maak zijn. Raadslid Maarten Venhoek: “Nu de rechter stelt dat de Rijksoverheid zich hiervoor steviger moet inzetten, is het logisch dat ook in Arnhem tempo wordt gemaakt om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.” Een antwoord op de vragen wordt binnen enkele weken verwacht.

Lees hier onze vragen aan het college.