Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 juni 2017

Vertraging omgekeerd inzamelen bedreigt Diftar

Voor een succesvolle invoering van Diftar, het betalen per zak restafval, is het nodig dat bewoners de tijd hebben om te wennen aan een nieuwe manier van inzamelen. Nu blijkt dat het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers wederom vertraging oploopt. D66 raadslid Mattijs Loor vreest dat de invoering van Diftar hierdoor in gevaar komt. “Zonder gewenningsperiode krijgt Diftar geen eerlijke kans.”

Naar inwoners blijft het verhaal van de gemeente dat omgekeerd inzamelen naar verwachting pas op 1 oktober van dit jaar in heel Arnhem is ingevoerd. Navraag leert dat er wederom vertraging is ontstaan in het plaatsen van de ondergrondse containers, omdat men de vele zienswijzen op de locaties niet snel genoeg kon afhandelen. De vertraging betreft de gehele derde fase van ‘Omgekeerd Inzamelen’ en beslaat daarmee een groot deel van de stad. Of de deadline van 1 oktober gehaald wordt is dan nog maar de vraag.

Diftar

In maart nam de raad een principebesluit over de invoering van Diftar. Voor een succesvolle invoering van het betalen per zak, is het nodig dat bewoners de tijd hebben om te wennen aan een nieuwe manier van inzamelen. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel: “Bewoners zullen moeten wennen aan het wegbrengen van hun restafval,” en: “Volgens de huidige planning zal omgekeerd inzamelen in de zomer van 2017 zijn gerealiseerd.”

Raadsvragen

Met het nu ontstane uitstel krijgen bewoners nauwelijks de tijd om aan de nieuwe wijze van inzamelen te wennen, alvorens zij met de tarieven per zak restafval worden geconfronteerd. Een succesvolle invoering van Diftar krijgt hierdoor geen eerlijke kans. Daarom vraagt Loor vandaag aan verantwoordelijk wethouder Van Burgsteden waarom de raad niet eerder over de vertraging is geïnformeerd, en welke consequenties dit heeft voor de invoering van Diftar.