Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 mei 2017

Wervende Woonmilieus niet ten koste van woonkwaliteit of speelruimte

Het Callunaveld in Heijendaal is voor D66 Arnhem géén onderdeel van Wervende woonmilieus.

Arnhem moet de komende 10 jaar 5.500 nieuwe woningen bouwen. Ongeveer 250 daarvan (4,5%) zijn voor het hogere en topsegment, de Wervende Woonmilieus. Het voorstel voor locaties van het college heeft veel stof doen opwaaien in de stad. D66-raadslid Mattijs Loor pleit ervoor ons te beperken tot herontwikkeling van bestaande bebouwde plekken tot nieuwe aantrekkelijke groene woonlocaties.

Op maandag 8 mei sprak de raad over de door het college voorgestelde locaties voor zogenaamde Wervende Woonmilieus. Wat D66 betreft is het een goede zaak dat Arnhem zich gaat inzetten voor nieuwe woningen in het hogere en topsegment. Waar de stad groeit, is het logisch dat er ook voor die markt nieuwe ruimte komt. D66 is echter kritisch over de keuzes die het College voorstelt.

Arnhemse Woonprincipes

De in 2015 vastgestelde Arnhemse Woonprincipes geven wat D66 betreft de juiste kaders: een uitstekend leefklimaat voor huidige en nieuwe inwoners, het versterken van groene kwaliteiten van wijken en een wervend woningaanbod zowel in de binnenstad als in meer landelijke woonmilieus. Het overgrote deel van de voorgestelde locaties voldoen hier aan. Maar 20% gaat ten koste van speelvoorzieningen en groene ‘stepstones’ in woonbuurten tussen de Arnhemse parken. “Onacceptabel”, stelt Loor.

Kansen genoeg

Voor D66 is het uitgangspunt: matige plekken in de stad aanpakken door een combinatie van vergroening en aantrekkelijke woonomgevingen. Mooie kansen hiervoor zien we in de plannen voor Meinerswijk (van fabriekshallen naar wonen), de RIN-locatie (van kantoorgebouw naar wonen) of de aanstaande herontwikkeling van een manegeterrein op de Kempenbergerweg.

Juiste koers

Samen met CDA, ChristenUnie en VVD diende D66 een motie in om de juiste koers voor de Wervende Woonmilieus uit te zetten: “Deze plannen moeten uitgewerkt worden in goed overleg met alle belanghebbenden, weloverwogen, met aandacht voor de groene kwaliteiten van de stad”, stelt Loor, “en zeker niet ten koste van de bestaande woonkwaliteit van Arnhem als geheel.” Deze motie is met grote meerderheid aangenomen.