Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 december 2016

Stadsblokken-Meinerswijk: Nu vooruit!

Kiezers Stadsblokken-Meinerswijk bedankt!

Arnhem heeft gestemd. Een overweldigende meerderheid heeft vóór het gemeentelijke Uitwerkingskader Stadsblokken-Meinerswijk gekozen. “Wij danken alle Arnhemmers die hebben gekozen voor een groen en toegankelijk Stadsblokken-Meinerswijk”, reageert fractievoorzitter Sabine Andeweg verheugd. “Dit is een enorme steun voor het plan én voor het referendum.” 

Het is nu zeker dat de Arnhemse raad op 19 december in gaat stemmen met het uitwerkingskader. Daarna kan de gemeente met KWP, belanghebbenden en inwoners de definitieve plannen in gaan vullen. Andeweg: “De afspraak is dat ook bij alle volgende stappen de inspraak goed geregeld is.”

Stadsblokken-Meinerswijk

De referendumuitslag maakt dat een prachtig natuurgebied fors kan worden uitgebreid en volledig in eigendom komt van de gemeente. Het gebied wordt toegankelijk voor inwoners en bezoekers met fiets- en wandelroutes en veel ruimte voor cultuur en recreatie. De huidige zwakke plekken in het gebied, zoals de steenfabriek, door in het gebied in beperkte mate goed ingepaste bebouwing toe te staan.

Referendum succesvol

De uitslag weerspiegelt niet alleen het draagvlak voor het plan. Met 24% is de opkomst groter dan ooit in een Arnhems referendum. Ruim 30.000 Arnhemmers hebben hun stem uitgebracht. Door het afschaffen van de opkomstdrempel kon het referendum niet meer gesaboteerd worden met een oproep niet te gaan stemmen. “Met deze uitslag rekenen we eindelijk af met de hardnekkige mythe dat referenda alleen tegenstanders zouden mobiliseren”, stelt Andeweg. “Het referendum in Arnhem staat als een huis.”