Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2016

Vragen over de veiligheid van LHBT-vluchtelingen

De afgelopen weken verschenen er verschillende berichten in de media en kwamen er signalen vanuit de samenleving en belangenorganisaties die erop wijzen dat sommige LHBT-vluchtelingen vrezen voor hun eigen veiligheid binnen de opvang. Gelet op deze recente ontwikkelingen, maakt D66 zich zorgen om de veiligheid van vluchtelingen in Arnhem.

Het COC Midden-Gelderland geeft aan dat er LHBT-vluchtelingen in de Arnhemse opvanglocaties geïntimideerd en bedreigd worden. Voor D66 is het van het grootste belang dat iedereen in Arnhem veilig is en zichzelf kan zijn. Discriminatie is onacceptabel. Als dit soort incidenten voorkomt, is het belangrijk dat er tegen de daders wordt opgetreden. Aangifte doen is niet vanzelfsprekend voor vluchtelingen, omdat zij niet altijd goede ervaringen hebben met de politie in het land van herkomst of omdat dit door de taalbarrière niet lukt. D66 wil weten van het college hoe de samenwerking op het gebied van veiligheid met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) verloopt, of er voldoende middelen zijn om handelend op te treden en hoe verder nog de veiligheid van vluchtelingen kan worden vergroot.

De meeste vluchtelingen komen uit gebieden waar vrijheden niet zo vanzelfsprekend zijn als in Nederland. Daarom wil D66 dat er in samenwerking met bijvoorbeeld het COC voorlichting wordt gegeven aan medewerkers en bewoners van de opvanglocaties. Raadslid Susan van Ommen: “Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Voorlichting kan dit soort onveilige situaties voorkomen. Bovendien draagt het bij aan een snellere integratie.” Samen met het CDA roept D66 via schriftelijke vragen aan het college op tot meer voorlichting aan en veiligheid voor vluchtelingen in de Arnhemse opvanglocaties.