Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 juli 2015

Welstandscommissie afgeschaft

Met de vaststelling van de Welstandsnota 2015 afgelopen maandag, is de beoordeling van bouwplannen in Arnhem door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) definitief verleden tijd. Alleen plannen voor monumenten of beschermde stadsgezichten zullen in de toekomst nog door de Monumentencommissie worden beoordeeld.

De rest van de stad valt uiteen in twee gebieden: de nu al welstandsvrije gebieden waar slechts enkele basisregels gelden, en de gebieden met een ‘lichte toets’ waar plannen voortaan door ambtenaren worden getoetst aan de regels uit de nota.

Minder belemmerende regels

Wat D66 betreft is het afschaffen van de Welstandscommissie een goede stap in het afschaffen van belemmerende regels bij bouwen en verbouwen. Discussie over subjectieve zaken in een ontwerp, tussen welstandscommissie en ontwerpers of bouwers, leidde in het verleden regelmatig tot onnodige vertraging bouwplannen. Raadslid Mattijs Loor: “Het is goed dat we verlost zijn van een commissie waarin op basis van meningen en smaak kon worden besloten wat wel en niet gebouwd mocht worden in onze stad. De Arnhemmers moeten de vrijheid hebben te bouwen zoals zij willen, zo lang dit het algemeen belang niet schaadt. De regels hiervoor moeten zo veel mogelijk objectief en voor iedereen te begrijpen zijn.”

Het kan nog objectiever

Bij de behandeling van de Welstandsnota heeft de wethouder aan D66 toegezegd dat er een uitgebreide evaluatie van het nieuwe beleid komt om te zien of de regels in de nota en de toetsing van plannen door ambtenaren goed werkt, en hoe deze door inwoners worden ervaren. In de objectiviteit van de regelgeving is wat D66 betreft nog wel een wereld te winnen. Loor: “We kennen nu nog steeds de lichte welstandstoets voor hele grote delen van de stad. Deze toets is er omdat we samenhang van straten en buurten belangrijk vinden. Dat is prima, maar die regels moeten dan wel echt objectief worden. Daar mag geen discussie meer over mogelijk zijn, ook niet met de ambtenaren die dit nu gaan toetsen. D66 zal scherp in de gaten houden hoe onze inwoners de huidige regels ervaren, en waar nodig in de toekomst komen met voorstellen voor een helderder en objectiever beleid.”

Uitnodigend in plaats van restrictief

Ook ziet D66 nog kansen om meer per wijk te kijken waar uitdagingen liggen in de ruimtelijke ordeningen, en om inwoners meer te stimuleren bij te dragen aan een mooi stadsbeeld dan hen met regels in een keurslijf te dwingen. Loor: “In Apeldoorn zien we goede resultaten met een meer uitnodigend beleid. Een beleid dat opschrijft wat de karakteristiek is van een bepaald gebied en inwoners stimuleert om daaraan op hun eigen wijze bij te dragen. Dit zou voor Arnhem ook een interessante koers voor de toekomst kunnen zijn.” Wethouder Mink heeft op aandringen van D66 toegezegd dergelijke ideeën mee te nemen in de ontwikkeling van beleid rondom de invoering van de nieuwe Omgevingswet.