Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2015

Omgekeerd inzamelen in heel Arnhem

De uitgangspunten van D66 zijn helder: ‘de vervuiler betaalt’. Inwoners van Arnhem moeten beloond worden als ze zelf afval goed scheiden. D66 wil dat zij geprikkeld worden tot goed scheiden en daardoor weinig restafval overhouden.

De essentie van omgekeerd inzamelen is dat gescheiden afval – herbruikbare grondstoffen – thuis opgehaald wordt. Wat niet van waarde is – het uiteindelijke restafval – moet men zelf wegbrengen. Hierdoor zal men meer aan afvalscheiding gaan doen. Het recyclebare afval is tegenwoordig een waardevolle grondstof.

 

Het is zonde dat herbruikbaar afval de verbrandingsoven in gaat. Het is helemaal zonde dat we daar allemaal voor betalen, terwijl het juist geld kan opleveren. Voor de gemeente kunnen opbrengsten van het herbruikbaar afval hoger liggen dan de kosten van het scheiden, mits dit goed wordt georganiseerd. Daarnaast levert afvalscheiding milieuvoordelen op omdat, (nagenoeg) alle materialen, door hergebruik, vele malen een nieuw leven kunnen krijgen in een volgend product.

Goede afvalscheiding biedt de oplossing. Starten met omgekeerd inzamelen is daarvoor een grote stap. Met de inzet van afvalcoaching, goede communicatie en de opgedane ervaring van de pilots is de weg open voor een fikse vermindering van ons afval. Voor het milieu, voor de toekomst en voor de eigen portemonnee.