Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 januari 2015

D66 wil actieve aanpak van homogerelateerd geweld

Diversiteit en participatie

De fracties van D66 en CDA willen dat het college snel met een nieuwe Beleidsagenda Seksuele Diversiteit komt, een overzicht van de resultaten van de vorige beleidsagenda geeft en samen met de politie werk maakt van het registreren van aangiftes op het gebied van seksuele gerichtheid.

Meldcode onbekend

Op 19 januari jl. werden door de politie de cijfers van 2014 aan de Raadskamer gepresenteerd. D66 was verbaasd over het feit dat homogerelateerd geweld niet apart wordt geregistreerd. Volgens de vertegenwoordiger van de politie was er geen meldcode voor dit soort geweld, maar tijdens een gesprek bij het ‘Roze in Blauw’ netwerk van de Politie Midden Gelderland bleek dat die er wel is; hij wordt alleen praktisch niet gebruikt door een gebrek aan kennis en communicatie over de meldcode binnen de organisatie. D66 wil dat hier verandering in komt. Raadslid Susan van Ommen: “We willen dat de gemeente samen met de politie werk maakt van de registratie op het gebied van homogerelateerd geweld.”

Geen beleidsagenda meer

De geactualiseerde Beleidsagenda Seksuele Diversiteit was per 31 december 2014 afgelopen. In september 2013 heeft de wethouder toegezegd dat er na een jaar een tussenbericht zou komen over de realisatie van de beleidsagenda, maar dit tussenbericht heeft de raad tot op heden nog niet mogen ontvangen. Wij vinden het als D66 belangrijk dat het college prioriteit blijft geven aan dit thema en we willen dan ook dat de wethouder snel met een nieuwe Beleidsagenda komt.

Actief aanpakken

Daarom stelde D66, samen met het CDA, schriftelijke vragen aan het college. We willen van de wethouder weten welke acties er zijn ondernomen om de drempel voor het melden van discriminatie en het doen van aangifte te verlagen en welke resultaten er op dit gebied zijn geboekt bij de politie en het Meldpunt Discriminatie & Pesten / Art. 1 Bureau Gelderland Midden. Ook vragen we het college in overleg te gaan met de politie om er zo voor te zorgen dat de meldcode homogerelateerd geweld actief gaat worden gebruikt. Van Ommen: “Homogerelateerd geweld is onacceptabel. Als dit soort geweld op de juiste manier wordt geregistreerd, helpt dat bij de aanpak ervan. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil; dat staat voor D66 voorop.”

Lees hier de vragen van D66 en CDA.