Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Voorlichting Arnhemse scholieren tegen homogeweld

De helft van de leerlingen vindt dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit uit kunt komen. Driekwart van de homojongeren heeft te maken met pesten en fysiek geweld. Twaalf procent van de homojongeren heeft wel eens een zelfmoordpoging gedaan en de helft van de homoseksuele jongeren heeft dit overwogen.

De laatste tijd lijkt het (weg)pesten van homo’s schering en inslag. Ook uit de cijfers en onderzoeken wordt steeds meer duidelijk dat een toename is te zien van geweld tegen homo’s. Naast een gerichte aanpak groeit de noodzaak van goede voorlichting, juist van jongeren.

Homoseksualiteit blijkt nog altijd een gevoelig onderwerp. Alleen als je dit op jonge leeftijd bespreekbaar maakt, zal het sociale isolement van deze jongeren doorbroken kunnen worden.

Uiteraard is D66 opgelucht dat de wethouder naar aanleiding van onze vragen in augustus in gesprek gaat met het COC. Waarbij – vanuit het aspect van onderwijs- teruggekeken wordt op het eerste jaar beleid “seksuele diversiteit”. Dit is een belangrijk signaal van de wethouder. Toch stelt ons dat nog niet gerust.

Uit landelijke cijfers blijkt dat de inspanningen achterblijven. Ongeveer tweederde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgt op school geen gerichte voorlichting over homoseksualiteit. Als leerlingen al voorlichting krijgen, gebeurt dat in het kader van biologie. Alsof het om een oorontsteking gaat! Volgens het COC zou juist de sociale acceptatie van homoseksualiteit centraal moeten staan. D66 sluit zich hierbij aan

D66 heeft geen indicaties dat de deze cijfers in Arnhem zouden afwijken van het hierboven geschetste landelijke beeld. In reactie op de schriftelijke vragen van D66, beperkt het College zich tot de constatering dat “zij geen informatie heeft dat scholen in Arnhem weigeren om voorlichting te geven.” Scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem zouden zelfs standaard aandacht besteden aan homosexualiteit.

Het lijkt erop dat deze vragen vanachter een bureau zijn beantwoordt. Het feit dat er tot nu toe maar twee Arnhemse scholen gebruik hebben gemaakt van het aanbod om via een theatervoorstelling homosexualiteit onder de aandacht te brengen is niet echt bemoedigend.
Ook de signalen die wij krijgen zijn dat niet. Harde cijfers ontbreken echter.

Deze winter zal D66 daarom samen met het COC midden-gelderland zelf de meetlat erbij pakken om dit scherper in beeld in te krijgen. Op welke wijze gaan middelbare scholen in Arnhem om met voorlichting over homosexualiteit. De evaluatie van de coming out day op 11 oktober zullen ook nadrukkelijk meegenomen worden in deze quick-scan. Voorlichting over homosexualiteit op scholen, en daarmee ook emancipatie en gelijke rechten in het algemeen moeten serieus genomen worden!

Het is ontzettend belangrijk dat de politiek weet wat er speelt in het Arnhemse onderwijs op het gebied van emancipatie. En er kennis van neemt wat leerlingen met een homo- of biseksuele geaardheid, die al dan niet uit de kast zijn, zoal voor hun kiezen krijgen. De hoop is dat ook het College de noodzaak en de urgentie van voorlichting op alle Arnhemse scholen ervaart. Kinderrechten mogen geen dode letter zijn in Arnhem of waar dan ook.