Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 juli 2010

Burgerinitiatief Galgenberg niet gesteund

De kernvraag bij het burgerinitiatief Galgenberg is of er, op grond van de argumentatie die genoemd is in het burgerinitiatief, een aanvullend onderzoek nodig is naar het meest gewenste toekomstig gebruik van de Galgenberg. Een afweging van bewoners tegenover belangen van natuur, landschap en inrichting.
Door Sabine Andeweg
Om tot een zorgvuldige afweging te komen heeft de fractie meerdere aspecten goed moeten overwegen:

  • De Gemeenteraad heeft op 26 februari 2007 ingestemd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Arnhem Noord’. 
  • In 2009 heeft het bezwaar van de bewoners o.a. tegen de komst van de hondensport gediend voor de Raad van State, ook toen is het bestemmingsplan akkoord bevonden. De Raad van State heeft hiermee duidelijke kaders afgegeven en ook duidelijkheid en zekerheid gegeven aan zowel de hondenscholen die verplaatst gaan worden als aan de bewoners van de Galgenberg. 
  • De Galgenberg is aangewezen als gebied met landschappelijke waarden binnen een groter bosgebied. Een groot deel heeft de bestemming hondensport gekregen. Door dit te doen raken andere waardevolle ecologische gebieden op de Veluwe (Natura 2000) minder verstoord en versnipperd. Dit komt de natuur ten goede. Het ecologische onderzoek geeft ook aan dat het nieuw te realiseren hondenveld inpasbaar is rekening houdend met de aanwezige waardevolle natuurwaarden.
  • De Galgenberg is natuur en blijft natuur, waarbij het gebied door middel van een verbeterde padenstructuur en informatieborden toegankelijker gemaakt zal worden voor een breder publiek.
  • De aanbevelingen uit de quickscan van SB4, zullen grotendeels (exclusief de opstallen) worden overgenomen, dit betekent dat het gebied herkenbaar zal blijven als militair ensemble. Elementen zoals bijvoorbeeld de voormalige schietbanen worden ingepast zodat ook de cultuurhistorische waarde van de Galgenberg zichtbaar blijft.

De fractie van D66 is tevreden met deze invulling van dit gebied waarbij bewoning op de Galgenberg expliciet is uitgesloten, de Galgenberg natuur is en natuur blijft, waardevolle ecologische gebieden (Natura 2000) in de Veluwe kunnen worden hersteld en de Galgenberg toegankelijker wordt gemaakt voor een breder publiek. D66 zal het burgerinitiatief dus niet steunen.
D66 kan zich echter wel vinden in de term ‘morele ereschuld’ naar de bewoners toe. Als de overheid pas na 20 jaar gedogen actie onderneemt door een juridische deadline, dan mag wel een extra inspanning verwacht worden van de gemeente met het zoeken naar een gepaste woonruimte voor de bewoners van de Galgenberg.