Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 januari 2010

Meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk dankzij D66

Een amendement met betrekking tot de watersport in Stadsblokken-Meinerswijk van D66 is door een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Dit betekent een grote aandacht voor dit onderwerp bij de verdere invulling van dit bijzondere gebied in Arnhem.

D66 is tevreden over hoe het participatieproces zich rondom Stadsblokken-Meinerswijk heeft voltrokken. Honderden burgers en vele organisaties hebben meegedaan aan het proces. Dat sommige belangen organisaties vinden dat er een te eenzijdige samenstelling was, geeft aan dat niet alleen de gemeente, maar ook de belangenbehartigers nog moet leren omgaan met burgerparticipatie. Niet alles is meer met het ‘’good old boy’s netwerk’’ te regelen, en dat is maar goed ook.

Het plan is volgens D66 ook concreet genoeg, omdat nu duidelijk is binnen welke kaders groen, cultuur, water en beperkte bebouwing zich kan begeven. Voor D66 is het verder van belang dat de randvoorwaarden van het gebied gerespecteerd worden.

Ideeën van andere partijen om het gebied in tweeën te splitsen vonden gelukkig geen gehoor bij het college en een meerderheid van de raad. D66 wil dit gebied ook gewoon als één gebied behandelen. Wel is het van belang dat grondeigenaren voortaan ook intensief bij het project betrokken worden. Zonder de betrokkenheid van bijvoorbeeld grootgrondbezitter Phanos, kunnen de plannen niet worden uitgevoerd.

Al met al kijkt D66 tevreden terug op de ontwikkelingen rondom Stadsblokken-Meinerswijk. Wel is het duidelijk dat er nog veel moet gebeuren, maar D66 heeft er vertrouwen in dat met een gezamenlijke aanpak er iets heel moois van kan komen.

Maar bovenal is D66 blij voor de extra aandacht bij de watersport. Deze organisaties passen wat D66 betreft prima in een plan zoals Stadsblokken-Meinerswijk en de fractie is dan ook verheugd dat een meerderheid van de raad dit ook zo ziet.