Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 januari 2010

D66 steunt bouw moskee alleen met meer parkeerplaatsen

Komende maandag zal in de gemeenteraad van Arnhem besloten worden of de raad instemt met de nota van randvoorwaarden voor de bouw van een moskee annex Islamitische Gemeenschapscentrum door de Islamitische Unie aan de Rosendaalsestraat. Hoewel D66 niets tegen het principe heeft van de bouw van een moskee aldaar, maakt de fractie zich wel ernstig zorgen over de parkeerdruk in de wijk. Daarom zal D66 niet zonder meer instemmen met de voorliggende Nota van Randvoorwaarden (NvR)

Op dit moment wordt in de nota van randvoorwaarden een parkeernorm van 0,15 per bezoeker gehanteerd. Dit betekent dat een moskee, zoals die gepland is aan de Rosendaalsestraat, met 200 bezoekers maar 30 parkeerplaatsen hoeft te creëren op eigen terrein. Dit is wat D66 betreft onvoldoende. D66 gaat daarom een amendement indienen om de parkeernorm naar 0,35 te verhogen. Dit betekent dat er minimaal 70 parkeerplaatsen op het terrein van de moskee moeten komen. Bewoners uit de wijk moeten ook gebruik kunnen maken van de parkeerplekken wanneer de moskee niet in gebruik is.

Bij een vergelijkbare moskee in Haarlem is de gangbare parkeernorm ook verhoogd, om zo de druk in een vergelijkbare wijk als Klarendal daar acceptabel te maken. Deze moskee trekt in Haarlem zo’n 300 bezoekers en heeft ongeveer 70 parkeerplaatsen. Ook daar is geprobeerd om bezoekers met de fiets te laten komen, zonder groot succes. De parkeerruimte blijkt onvoldoende. Dit is voor D66 een belangrijk argument om ook in Arnhem de parkeernorm voor dit project aan te passen en de gangbare norm op te hogen.

In de Gelderlander is de afgelopen tijd het beeld ontstaan dat D66 hoe dan ook voor een moskee aan de Rosendaalsestraat is. Dit beeld klopt niet. Wij hebben altijd een ‘ja, mits’ houding aangenomen. Mocht het D66-amendement om de parkeerdruk te verminderen niet worden aangenomen, dan zal D66 tegen de Nota van Randvoorwaarden stemmen in de opzet zoals dit nu ter vaststelling voorligt.