Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 januari 2010

Arnhemse inburgeringsnota stelt teleur

D66 in Arnhem is ontevreden met de nota Inburgeren, integreren en participeren, die de Arnhemse gemeenteraad maandag bespreekt. Dit schrijft kandidaat-raadslid Hans Giesing in een opiniebijdrage op de website Arnhem Direct. De nummer 2 op de kandidatenlijst van de Democraten vindt dat de nota vooral opvalt door het ontbreken van keuzes en het centraal stellen van het groepsdenken.

Giesing stoort zich onder meer aan het voorstel om allochtone ouderen in de zorg te gaan monitoren. Of het project voor moslimjongeren ter bevordering van hun weerbaarheid en participatie in de samenleving. Hierover schrijft het kandidaat-raadslid: “Alsof alleen allochtone ouderen goede zorg en alleen moslimjongeren een betere aansluiting bij de maatschappij nodig hebben.”

Het gemeentebestuur lijkt volgens D66 alles aan te grijpen wat maar voor handen lijkt om iets te doen. Maar juist hierdoor mist de nota kansen. De democraten stellen: “Met een in het wilde weg gelost schot hagel wordt zelden een goede vangst gedaan.”

Integratie van nieuwkomers gaat ook D66 aan het hart. Maar waar de nota volop het collectieve denken uitademt, kiest D66 het perspectief van het individu: “Wie wil, moet zijn plek in Arnhem kunnen vinden maar mensen die zich misdragen in onze stad moeten keihard worden aangepakt. Dat geldt ook voor jongeren van allochtone komaf.

Het feit dat de nota enkele goede projecten bevat zoals de inzet van taalmaatjes en het vergroten van de betrokkenheid van allochtone ouders bij de school, weegt helaas niet op tegen het gebrek aan visie. Giesing: “Echte keuzes worden niet gemaakt. We doen van alles wat, maar eigenlijk niets écht goed.” Volgens D66 is integratie alleen kansrijk door te investeren in onderwijs en participatie op de arbeidsmarkt. Mede daarom blijft beter onderwijs topprioriteit voor de Democraten.

D66 wil de losse initiatieven van het college meer doeltreffend maken door in te zetten op onderwijs en werk als pijlers voor inburgering en participatie. Daarbij zal D66 (waar rijksregels dit toelaten) het budget voor inburgering inzetten voor het versterken van reguliere onderwijsinstellingen. Giesing: “Volwassenenonderwijs kan een springplank vormen voor nieuwkomers die zich willen ontwikkelen. Praktijkgericht onderwijs bovendien, waarbij allochtonen die willen inburgeren niet alleen Nederlands en de canon kunnen leren, maar middels snuffelstages en stagewerkplekken ook gaandeweg leren mee te draaien in 'de echte wereld”.

Tegelijkertijd moet discriminatie zo krachtig mogelijk worden tegengegaan. Met de meldingen van discriminatie moet Arnhem volop aan de slag. Niet alleen als het gaat om weigeringen bij een discotheek.

De nota wordt in januari in de gemeenteraad besproken. O.a. op maandag 11 januari.