Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009

Overheid moet zich niet bemoeien met samenstelling leerlingenpopulatie scholen

D66 heeft in de raadsvergadering van 14 december een amendement ingediend waarin staat dat de overheid geen eisen dient te stellen aan de samenstelling van de leerlingenpopulatie van scholen.

De partij vindt dat het huisvestingsbeleid voor scholen van de gemeente niet mag leiden tot een verkapte sturing op de samenstelling van de scholen en dit lijkt wel te gebeuren.

In de visie ‘Huisvesting Primair Onderwijs’, die 14 december vastgesteld moest worden, staat immers om de leerlingenstromen in voedingsgebieden te reguleren. Leerlingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen voedingsgebied naar school te gaan, volgens de visie.

Ook wordt de behoefte aan lokalen vastgesteld op basis van het aantal kinderen in een voedingsgebied. Stel nu dat een school populair is bij kinderen en ouders uit omliggende wijken. De consequentie van dit beleid is nu dat deze school er geen lokalen bij krijgt.

D66 stelde daarom de volgende vraag aan de verantwoordelijke wethouder:

"Leidt het huisvestingsbeleid voor scholen van de gemeente niet tot een verkapte sturing op de samenstelling van de scholen?"

Het antwoord was in nevelen verhuld, zodat D66 besloot een amendement in te dienen om expliciet uit te spreken

“Dat het huisvestingsbeleid voor scholen van de gemeente niet mag leiden tot een verkapte sturing op de samenstelling van de scholen”

Want wie wil nu dat de overheid gaat bepalen naar welke school je kind gaat?

Het onderwerp werd laat op de avond besproken en de voorzitter van de raad was meer met haar doelstelling bezig om de volgende avond vrij te zijn, dan dit onderwerp goed tot haar recht te laten komen. Hierdoor ontstond er helaas geen discussie over dit belangrijke onderwerp.

Het amendement leverde uiteindelijk alleen stemmen op van Pro Arnhem en de ChristenUnie. We weten dat veel partijen eigenlijk voor sturing op de samenstelling van scholen zijn, maar dat het er zo veel zijn verraste ons ook weer.