Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2009

Jeugdvereniging Miguel Pro gered dankzij D66

Waterscouts vereniging Miguel Pro is gered op verzoek van D66 en directe steun van de PvdA. Het bleek dat langs de Rijn geen plek meer was voor deze watersportvereniging en dat na meer dan 80 jaar Miguel Pro de haven voortijdig moest verlaten.

Vijf watersortverenigingen (De Geuzen, Miguel Pro, wsv Peter Hensen, Zeekadetkorps Arnhem en R&ZV Jason) hadden de krachten gebundeld. Rob Gerritsen, woordvoerder van de VIJF: “Het belang van veilige watersport in de regio wordt breed gesteund en de vijf watersportverenigingen zijn bijzonder gelukkig met de niet aflatende steun van Jan de Wit, fractievoorzitter van D66. Mede door zijn inzet komt de Raad tot inzicht dat er wel degelijk watersporters in Arnhem zijn. In de afgelopen vier weken heeft de VIJF alle registers rond het voortbestaan van de Zeeverkennergroep MIGUEL PRO losgetrokken en daarbij een uitmuntend resultaat bereikt.”

Eind november riep D66 de wethouder op om ruim voor de zomer de waterscouts voor de komende jaren een plek te geven achter de Nieuwe Haven, naast de toekomstige ligplaats van de Misti. Deze tijdelijke oplossing zou namelijk cruciaal zijn voor het voortbestaan van de vereniging. Een verzoek dat uiteindelijk door de gehele raad gesteund werd.

Het is wat D66 de bedoeling dat de waterscouts zich definitief zullen vestigen in Stadsblokken-Meinerswijk. Maar hier is nog onvoldoende duidelijkheid over.

De wethouder zegde toe op zoek te gaan naar een oplossing voor voor Miguel Pro. Dit tot grote vreugde van de vele leden van de watersportvereniging die aanwezig waren bij de commissievergadering.