Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009

D66: geen raadsleden in rekenkamercommissie

Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Dit op verzoek van de raad, maar ook van de burgers.

D66 vindt dat een rekenkamercommissie haar werk zo onafhankelijk mogelijk moet kunnen doen. Daarom vindt D66 dat er geen raadsleden in een rekenkamercommissie moet zitten. Met raadsleden in een rekenkamercommissie is deze onafhankelijkheid immers te onzeker.

Daarom stelt D66 voor om in 2010 een nieuwe Rekenkamercommissie te vormen uit volledig externe leden. Iedereen kan aanvoelen dat anders de onafhankelijkheid te makkelijk een onderwerp van discussie kan worden in de commissie.

Daarnaast vindt D66 dat een rekenkamercommissie omgezet moet worden naar een volwaardig onafhankelijke rekenkamer. In Nederland is een tendens zichtbaar is waarbij steeds meer rekenkamercommissies worden vervangen door Rekenkamers.

Het grootste verschil tussen een rekenkamercommissie en een rekenkamer is dat in een rekenkamer alleen maar externen zitting hebben en dat in een rekenkamercommissie ook raadsleden zitten. Een rekenkamercommissie is dus duidelijk minder onafhankelijk.

 
D66 heeft tegen een ander deel van het voorstel omtrent de rekenkamercommissie gestemd. De fractie voelde niets voor een dure uitbreiding van de onderzoekscapaciteit met 70.000 euro. D66 vindt dat er gezocht moet worden door de kwartiermaker binnen de beschikbare capaciteit en het nodige budget daarvoor.

Ook heeft de fractie voor een amendement van de ChristenUnie gestemd. In dit amendement wordt opgeroepen om te onderzoeken of er gezamenlijk met de gemeente Nijmegen een rekenkamer kan worden opgericht. Dit amendement kreeg uiteindelijk een meerderheid in de raad van Arnhem.

De D66 motie voor een onafhankelijke rekenkamer werd uiteindelijk alleen gesteund door de VVD. D66 zag zich daarom genoodzaakt tegen het gehele voorstel van het college te stemmen.