Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Geen hotel bij Musis Sacrum

Met het conservatorium, de vele koren, muziekgroepen en het Gelders Orkest als bakermat moet het Musis Sacrum een bredere programmering en een meer centrale functie krijgen op het gebied van muziek. Hiervoor is een ingrijpende renovatie en aanpassing van dit icoon uit 1847 nodig. Een hotel hoort hier wat D66 betreft niet bij.

Er moet meteen een grote streep getrokken worden door het onzalige plan om een vier sterren hotel van 80 tot 120 kamers te bouwen achter het Musis. Hotel Haarhuis heeft 84 kamers en het is bijna onmogelijk om zo’n volume voor te kunnen stellen achter Musis. D66 is voorstander van nieuwe hotels in de binnenstad en zou daarom serieus willen kijken naar de huidige locatie van de schouwburg. Deze locatie is wat D66 betreft veel idealer voor een grootschalig hotel.

Wel maakt D66 zich nog grote zorgen over de financiële haalbaarheid van een compacter en opgewaardeerd Musis. Zo is de exploitatie onvoldoende onderbouwd en de kosten van sloop van de achterkant alsmede opwaarderen van het oude Musis nog met grote onzekerheden omringt.

Tekenend voor de bizarre situatie waarin we ons nu verkeren is dat de sloop van de lelijke puist achter Musis besparingen geeft in de exploitatie. Dit omdat de inkomsten van de extra zaal niet de extra exploitatiekosten van deze zaal dekt. Weggegooid geld dus. D66 is er ook van overtuigd dat de directie het afgelopen decennium onvoldoende gebruik gemaakt heeft van de kracht van het gebouw, haar functie en haar locatie. Een muzikaal centrum is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen.

D66 is dan ook voor een verzelfstandiging van Musis. Zij is een bedrijf met een eigen dynamiek en bedrijfsvoering. Ambtenaren en de gemeenteraad staan te ver van het speelveld af om in hart en nieren een culturele organisatie aan te sturen.

Verzelfstandigen en opwaarderen is dus nodig. Maar er zijn nu nog te grote onduidelijkheden rond de sloop van de achterkant, opwaarderen van de functies en verzelfstandiging. Is splitsen van de installaties en herstellen van de monumentale achterkant betaalbaar? En hoe zit het met de exploitatiekosten? Welke elementen vallen onder de exploitatie? Alleen onderhoud of ook andere kosten als gas/water/electra, schoonmaak etc. Wat valt er onder de interne organisatiekosten? In hoeverre worden er kosten nu ongemerkt gedekt door de gemeente? En in hoeverre is een kleine concertzaal in het kunstencluster wenselijk en realistisch? Moet dit dan een aparte zaal worden of wordt dit dan een aangepaste schouwburgzaal? 

Veel vragen en dus kan de vlag absoluut nog niet gehesen worden.