Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 steunt coffeeshopbeleid gemeente

Het drugsbeleid in Nederland is onvoorstelbaar krom. De verkoop van kleine hoeveelheden cannabis in een coffeeshop wordt gedoogd maar de aanvoer van softdrugs naar de coffeeshop is niet gereguleerd. Koffieshopexploitanten zijn daarom voor hun inkoop geheel afhankelijk van de illegaliteit.

Hoewel in dit licht bezien lastig, vindt D66 dat criminele invloeden zoveel mogelijk dienen te worden geweerd uit de coffeeshop. Het verplicht volgen van een 2 daagse cursus Goed gastheerschap coffeeshoppersoneel heeft echter niet veel zin. Een met goed gevolg behalen van een korte cursus geven weinig garanties. Het deze zomer vastgestelde handhavingsbeleid is streng en duidelijk en biedt voldoende houvast voor de gemeente om te reguleren.

Ook wat D66 betreft is er geen ruimte voor uitbreiding van bestaande coffeeshops. Acht verkooppunten zijn genoeg om te voorkomen dat softdruggebruikers zijn
aangewezen op illegale verkoop. Ook dienen coffeeshops, vanwege de uitnodigende werking die daarvan uitgaat, te worden geweerd uit de omgeving van scholen en jongerencentra. Daarnaast dienen jongeren te worden voorgelicht over de risico’s van (soft)druggebruik.

D66 houdt zich echter verre van het inrichten van een blowverbod in de openbare ruimte zoals de Christen Unie voorsteld. De problematiek is niet erg groot en wanneer daadwerkelijk overlast aanwezig is, kan de politie al ingrijpen. Jan de Wit, fractievoorzitter D66: “Laten we onze politie-inzet voornamelijk gebruiken voor het terugdringen van het gebruik van harddrugs. Dat is een serieus probleem. Met name wanneer harddrugs gebruik gecombineerd wordt met alcohol”.