Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2009

Vragen van D66 over leerlingenvervoer

D66 Arnhem heeft vragen aan het college van B&W gesteld, omtrent de
toepassing van de regeling leerlingenvervoer. Leerlingen uit Arnhem die
op dit moment op de Leonardo school in Westervoort zitten, (omdat
Arnhem geen Leonardo school heeft) mogen op dit moment geen gebruik
maken van de regeling leerlingenvervoer. D66 Arnhem wil de regeling
aanpassen.

D66 Arnhem heeft de volgende tekst en vragen ingediend bij het college.

"Binnen
de Gemeente Arnhem bestaat er een regeling leerlingenvervoer. De
regeling beoogt te helpen wanneer kinderen naar speciaal onderwijs gaan
en vervoer een probleem is. De gehanteerde criteria in de regeling
betreffen onder andere de leeftijd van het kind en de afstand tussen
woning en school. De gekozen school kan overeenkomen met de
godsdienstige of levensbeschouwelijke  richting (katholiek,
protestants-christelijk, gereformeerd, islamitisch, vrije school e.d.).
De onderwijsmethode (montessori, dalton e.d.) is geen criterium.

Dat
kinderen met een hoog intelligentieniveau een specifiek aanbod van
onderwijs behoeven is niet omstreden. Leonardo scholen voorzien hierin.
Zij bieden specifiek onderwijs voor hoogintelligente kinderen. Leonardo
is geen onderwijsmethode die aan alle leerlingen kan of wordt
aangeboden. In de Gemeente Arnhem wordt tot op heden geen Leonardo
Onderwijs aangeboden!!  In de Gemeente Westervoort is dit wel het geval.

D66 heeft daarom de volgende vragen:

1)Is
het College van mening dat leerlingen, waarbij op basis van
intelligentie- en psychologische testen is vastgesteld dat zij niet in
het reguliere onderwijs op hun plaats zijn, in principe moeten kunnen
deelnemen aan specifiek onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de
Leonardo scholen?

2)Is het College van mening dat bevorderd
moet worden dat ook in Arnhem het onderwijsaanbod voor primair
onderwijs wordt afgestemd op de vraag naar primair onderwijs en dat
daarin past dat ook specifiek onderwijs voor hoogintelligente kinderen
in de Gemeente Arnhem wordt aangeboden? 

3)Is het College bereid te onderzoeken op welke wijze en op welke termijn hieraan invulling kan worden gegeven?      

4)Is
het College bereid – zolang in Arnhem geen specifiek basis onderwijs
voor hoogintelligente leerlingen (Leonardo) wordt aangeboden – de
regeling van het leerlingenvervoer aan te passen en wel zodanig dat
leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs dat door een Leonardo
school in de regio wordt aangeboden?

In afwachting van uw antwoord.

Jan de Wit – Fractievoorzitter D66 Arnhem"