Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2009

Verontwaardiging over extra transport afval snijdt geen hout

Enkele
weken geleden werd bekend dat Arnhem van plan is haar afval niet meer
te laten verbranden in Duiven, maar in de verbrandingsoven in
Coevorden.  Vele partijen hebben met ontzetting gereageerd. Zelfs de
VVD, die toch veelal pleit voor een open marktwerking, is van mening
dat de gemeente een voorbeeld moet stellen en het afval moet laten
verbranden in Duiven. Dit is een wat kortzichtige redenering. Transport
van Arnhem tot het vuilverbrandingbedrijf kan gewoon meegenomen worden
in de milieucalculatie. Dus een relatief schoon bedrijf op grote
afstand van Arnhem wint het van een vuil bedrijf in de regio.

Volg ook de discussie op Arnhem Direct

Duurzaamheid
staat hoog in het vaandel en iedereen heeft daar wel een mening over.
Met zoveel ideeën is het van belang zo veel mogelijk energie te steken
in die zaken die er toe doen. Met andere woorden: welke
milieu-investeringen geven het beste resultaat. We kunnen immers onze
euro maar 1x uitgeven. Afvalverbranding 130 kilometer verder lijkt in
eerste instantie een verspilling van energie. Dit valt echter te
bezien. Elke molecuul afval die wij verslepen heeft duizenden, zo niet
tienduizenden kilometers afgelegd. Een plastic zak is van een drup olie
uit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië naar een raffinaderij gegaan, vervolgens
naar een fabriek voor het maken van granulaatkorrels in Engeland via
een plasticzakkenfabriek uit China naar een winkel in Nederland en via
ons huishouden mogelijk 130 km verder naar de vuilverbrander. Dit
voorbeeld maakt duidelijk is dat wij onze energie beter kunnen steken
in verminderen van de afvalstroom. Dit bespaart grondstoffen, productie
en transport.

Verontwaardigd zijn over een paar kilometers
extra transport is dus schijn duurzaamheid. Beter is om
verbrandingsbedrijven te laten concurreren op basis van de meest
duurzame verwerking van het afval. Een bedrijf dat bij de verbranding,
inclusief transport, relatief weinig uitstoot genereert, heeft de
voorkeur boven een vuil bedrijf. En mocht de overeenkomst dan toch nog
besparing opleveren, kunnen we dit saldo te steken in een klimaatfonds.
Vanuit dit fonds kunnen duurzame projecten gefinancierd worden die
zoden aan de dijk zetten. Bijvoorbeeld isoleren van woningen of zuinige
straatverlichting.

En laten we niet alleen bij vuilverbranding
de milieubelasting mee wegen, maar dit bij veel  meer overeenkomsten
van de gemeente doen. Kijk, dat snijdt hout.

Jan de Wit

Fractievoorzitter D66 Arnhem