Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2009

Toon Leiderschap: bijdrage D66 bij behandeling perspectiefnota

Het gaat goed met Arnhem. De beste binnenstad, evenementenstad, de
groenste stad… Bij de eerste prijs denk je ’ach het zal wel’ maar na
drie prijzen begin je er in te geloven. En bij alle achterliggende
activiteiten om in deze prijzen te vallen, zijn zeer veel Arnhemmers en
bedrijven betrokken. We kunnen met recht trots zijn.  Toch moeten we
een flinke slag om de arm houden. Lang niet iedereen heeft namelijk wat
met de stad, maar meer met de wijk. En we weten allemaal dat we in
Arnhem nog veel wijken hebben die absoluut nog niet het predicaat
‘beste wijk van Nederland’ zouden krijgen.  

En dat is niet gek.

 • Arnhem heeft een relatief hoge werkloosheid,
 • het aantal jeugdige veelplegers stijgt nog steeds,
 • het aantal meldingen van huiselijk geweld is in het afgelopen jaar gestegen,
 • het aantal starters per 1000 van de potentiële beroepsbevolking, ligt in Arnhem onder het gemiddelde van de grote steden,
 • de mate van verloedering is relatief hoog,
 • het percentage Arnhemmers dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt, is gelijk aan 6 jaar geleden,
 • Arnhem hoort bij de steden met relatief veel woninginbraak,
 • de waardering van dienstverlening aan bedrijven is in 6 jaar nog niet verbeterd,


en-ga-zo-maar-door. 

De hoezee stemming van het college deelt D66 dus niet.   

De vraag is zelfs wat er precies bereikt is van het coalitieakkoord op de vier hoofdpunten:

 • Participatie en werk,
 • De zorgzame stad,
 • Verbeteren van het woon- en leefklimaat,
 • En aantrekkelijke centrumstad,

D66
had gehoopt dat het jaarverslag hier meer duidelijkheid over zou geven.
Helaas is het zo dat zeer veel doelstellingen zo vaag zijn dat D66
nauwelijks beeld krijgt of wij onze beleidsdoelen wel halen.  

Om deze reden zijn wij wederom genoodzaakt om het jaarverslag af te keuren.  

Dan de perspectiefnota.  

Daar hoeven we het al helemaal niet over te hebben. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is alles in nevelen gehuld.


Terugkijkend op de laatste vier jaar mist D66 leiderschap. 

Dankzij
geldstromen en richtlijnen van rijk en provincie lijkt er veel te
gebeuren. Maar verder is het vaak veel gespin en weinig wol.  

Neem bijvoorbeeld het milieubeleid:

 • het
  belangrijkste hoofdstuk in de integrale milieunota komt nauwelijks
  verder dan: “op een andere manier van kijken naar het probleem”,
 • de grootste investering rond afval is een pasjessysteem,
 • de klimaatnota zet niet uiteen hoe met de minste investering het beste resultaat te behalen is,


en-ga-zo-maar-door. 

Ook zijn in de afgelopen jaren een aantal gemeentelijke projecten volledig uit de hand gelopen.  Voorbeelden te over: 

 • de
  discussie rond de voorziening voor drugsverslaafden de Boei is veel te
  laat gestart, waardoor overhaaste beslissingen genomen zijn,
 • het reddingsplan Vitesse is deels mislukt door een zwakke juridische beoordeling,
 • de restauratie van het museum is financieel gezien een dieptepunt,
 • in 4 jaar tijd zijn we nog niet veel verder met Rijnboog,


en-ga-zo-maar-door. 

Het is nu 2009. 

We
kijken met de jaarrekening naar het verleden en de perspectiefnota naar
de toekomst en het jaar 2009 laten we voor het gemak maar liggen.
Terwijl hier verreweg de grootste uitdagingen zijn. Sinds het tweede
kwartaal van 2008 is al sprake van krimpende economische bedrijvigheid.
 

En we zien dat het college wikt en weegt, maar niet beweegt.  

In
de perspectiefnota wordt rond de kredietcrisis alleen gedacht aan de
eigen organisatie. Met moeite komt de notitie ’aanpak crisis
woningmarkt’’, maar wat zijn bijvoorbeeld de tijdlijnen?  

Geacht
college, nog even en de recessie is voorbij. In de huidige raming van
het Centraal Plan Bureau is het dieptepunt wat betreft de
BBP-ontwikkeling nu. De shake out voor bedrijven wordt al na de zomer
verwacht dus inclusief sterk stijgende werkeloosheid.  

Voorzitter,

De conclusie van D66 is dat de het college niet erg onder de indruk is van de recessie. 

Geacht college:

We
zijn beste evenementenstad, maar een teleurstellende derde geldstroom
voor de Mode Biënnale heeft er toe geresulteerd dat we extra de
portemonnee moesten trekken. Gaan we nu de subsidiepot verhogen om de
activiteiten rond ons culturele en sportieve aanbod alsnog doorgang te
laten vinden, of te kiezen voor verschraling? 

En er zijn nog veel meer punten ter overweging:

 • faciliteer communicatie,
 • versnel vergunningverlening,
 • verkort juridische procedures,
 • geef bedrijven richtingwijzers naar alle faciliteiten die al bestaan.
 • verstrek overbruggingskredieten,
 • start een extra marketing campagne in Duitsland,
 • investeer extra in om-, her- en bijscholing,
 • ondersteun doorstarters,
 • stimuleer extra energiemaatregelen,
 • versnel bouwprojecten,


en-ga-zo-maar-door. 

Kortom doe iets: Toon leiderschap!