Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Toon leiderschap!

We zitten in een crisis en de ambitie van de gemeente beperkt zich
voornamelijk tot het inventariseren van risico’s. Maar wat gaat de
gemeente doen om de gevolgen te bestrijden? D66 is voor een ambitieus
plan van aanpak om de crisis te beteugelen.

In crisistijden zijn overheidsinvesteringen in onderwijs, milieu,
groen en energie uitermate geschikt om de recessie te bestrijden en
tegelijkertijd de leefkwaliteit van toekomstige generaties te
verbeteren. Bijvoorbeeld investeren in park Lingezegen of in het
versnellen van energiebesparingen. Toch blijft het bij Arnhem
grotendeels “business as usual”. Toon leiderschap! Versnel
bouwprojecten, verstrek overbruggingskredieten voor bedrijven, start
een extra campagne in Duitsland voor het trekken van toeristen, versnel
vergunningverlening en juridische procedures, investeer extra in om-,
heren bijscholen, verhoog startersleningen, ondersteun doorstarters,
stimuleer extra energiemaatregelen bestaande woningen. Volgens D66 zijn
er dus mogelijkheden te over om de crisis te lijf te gaan.
Dezelfde
terughoudendheid die rond het crisismanagement getoond wordt, ziet D66
in veel beleid van de afgelopen jaren. Neem bijvoorbeeld het
milieubeleid: het belangrijkste hoofdstuk in de integrale milieunota
komt nauwelijks verder dan op een andere manier van kijken tegen het
probleem, de grootste investering rond afval is een pasjessysteem, de
klimaatnota zet niet uiteen hoe met de minste investering het beste
resultaat te behalen is. Ga zo maar door.  

Helaas is in de
afgelopen jaren een  aantal gemeentelijke projecten volledig uit de
hand gelopen. Bijvoorbeeld de discussie rond de voorziening voor
drugsverslaafden de Boei is veel te laat gestart, waardoor overhaaste
beslissingen genomen zijn. Het  reddingsplan Vitesse is deels mislukt
door een zwakke juridische beoordeling, de restauratie van het museum
is financieel gezien een dieptepunt. In vier jaar tijd zijn we nog niet
veel verder met Rijnboog, de groei van werkgelegenheid  blijft al jaren
achterlopen op de regio, de waardering van dienstverlening aan
bedrijven is in zes jaar nog niet verbeterd. Uw belastinggelden kunnen
natuurlijk veel beter besteed worden.

Hoe het wel kan kunt u
binnenkort  lezen in ons verkiezingsprogramma. De uitgangspunten zijn
bij D66 echter altijd helder verwoord in onze vijf richtlijnen:

  • ‘vertrouw op de eigen kracht van mensen’,
  • ’denk en handel internationaal’,
  • ’beloon prestatie en deel de welvaart’,
  • ’streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’
  • ’koester de grondrechten en gedeelde waarden’.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Koerier van 3 juni 2009