Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Renovatie Johan de Wittlaan wat D66 betreft op lange baan geschoven

Het is net het verhaal van de kikker die op iemands hoofd zit en zegt:
het begon met een puist op mijn bil.  Hier begint het met de
noodzakelijke vervanging van de verkeerslichteninstallatie op de Johan
de Wittlaan. Een project waar nog geen miljoen euro voor nodig is.
Vervolgens wordt er zoveel bij gehaald, dat het project bijkans 5
miljoen gaat kosten. Dit geld kan beter in het station gestoken worden.

De kosten worden zo hoog omdat de gemeente meteen LARGAS wil
introduceren. LARGAS staat voor “LAngzaam Rijden GAat Sneller”. Een
filosofie waarbij het verkeer gedwongen wordt langzaam te rijden,
waardoor verschillende verkeerstromen soepel in elkaar overvloeien en
er vrijwel geen verkeerslichten meer nodig zijn. D66 is echter van
mening dat LARGAS zich nog onvoldoende bewezen heeft voor drukkere
straten. Los daarvan is het nog erg onduidelijk of de bussen goed
doorstromen en de kruisende fietsers en voetgangsrs wel voldoende tijd
krijgen om over te steken. Volgens D66 kan experimenteren met LARGAS
veel beter met de herontwikkeling van de Steenstraat en Hommelseweg.

Het
principe dat geld geld genereert is ons ook bekend. Toch zouden wij de
gemeentelijke gelden die over zijn ten behoeve van verkeer en OV liever
willen steken in het station, dan in een experiment voor LARGAS. Dit is
immers een project dat we met zijn allen zo snel mogelijk gerealiseerd
willen zien. Hiermee lopen we inderdaad wat subsidie mis ten behoeve
van de Johan de Wittlaan. Maar ook het station genereert extra
subsidies vanuit de stadregio, provincie en rijk. En je kan je geld
toch maar 1x uitgeven, nietwaar?

D66 heeft dan ook een amendement
ingediend waarin de renovatie van de Johan de Wittlaan op de lange baan
geschoven wordt en alleen de verkeerslichten vernieuwd worden. Dit
geeft ook een zeer bevredigend resultaat. De SP zag ook wel wat in
afstel, maar wilde het geld niet steken in het station. De overige
partijen wilden om uiteenlopende redenen het geld wel voor dit
experiment reserveren. Waarvan de meest dubieuze die van GroenLinks is.
Zij zagen een sterke milieucomponent in dit project. D66 weet echter
wel effectievere manieren om het milieu te verbeteren…