Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2009

Parkeerproblemen in Presikhaaf

Op maandag 22 juni werd in de raadscommissie Stadprojecten een
burgerinitiatief besproken. Dit burgerinitiatief uit de wijk Presikhaaf
behandelde de mogelijke toekomstige parkeerproblemen nabij het
winkelcentrum in de wijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een
tekort aan parkeerplaatsen zal ontstaan. D66 vindt dit, net als de
andere partijen in de raad, een onwenselijke situatie.

Het burgerinitiatief behelst drie voorstellen. Voorstel een houdt
in dat de omwonenden van het (nieuwe) winkelcentrum vinden dat er voor
de winkels en woningen die in Presikhaaf gebouwd gaan worden, voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De bewoners willen namelijk niet dat
er in de omliggende straten geparkeerd gaat worden, waardoor mogelijk
de huidige bewoners geen parkeerplek meer hebben. D66 kan zich hier
goed in vinden.

Het tweede punt van het voorstel gaat over het
mogelijk betaald parkeren. De indieners van het burgerinitiatief willen
dat de raad uitspreekt dat er in de wijk Presikhaaf, rondom het
winkelcentrum, geen sprake mag zijn van betaald parkeren of mogelijke
andere parkeerregulaties, zoals een blauwe zone. De indieners zeggen
alleen mogelijk te willen betalen voor parkeren wanneer er besloten
wordt dat dit in heel Arnhem zou moeten. Hier kan D66 zich minder goed
in vinden.

D66 is voor een wijkgerichte aanpak van het
parkeerprobleem in Arnhem. In sommige wijken zijn helemaal geen
problemen, daarhoeft dus in principe ook niks veranderd te worden. In
wijken waar dat wel het geval is, denk bijvoorbeeld aan het centrum of
gedeelte van woonwijken rondom een winkelcentrum, zou men wat D66
betreft moeten overgaan tot een nieuw parkeerbeleid. Mogelijke opties
zijn parkeervergunningen of parkeerontheffingen voor bewoners.

D66 hoopt dat de gemeente Arnhem snel met een parkeerbeleid zal komen.

Overigens
bevat het burgerinitiatief ook nog een derde voorstel. De bewoners
willen een deel van het Presikhaafplan veranderen. Het gaat hierbij om
een toren die verplaatst moet worden of moet verdwijnen uit de
bouwplannen, omdat de toren te dicht op bestaande woningen zou staan.
D66 vindt dit nu niet het moment om hierover een besluit te nemen,
evenals de meeste andere partijen in de raad.