Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Mogelijk binnenkort een Voorleesfunctie op de Arnhemse website?

D66 Arnhem wil dat de website van de gemeente een voorleesfunctie
krijgt zodat ook slechtzienden en laaggeletterden de site fatsoenlijk
kunnen raadplegen. Wethouder Hoeffnagel geeft aan, na vragen hierover
van D66, onderzoek hiernaar te willen doen.

De website van de gemeente Arnhem is op dit moment slecht
toegankelijk voor laaggeletterden en slechtzienden door het ontbreken
van een voorleesfunctie. Toch hebben we inmiddels 320.000 slechtzienden
in Nederland (ongeveer 2% van de bevolking!). Jan de Wit,
fractievoorzitter van D66 Arnhem: “In Arnhem is zo’n tien procent van
de bevolking laaggeletterd. Daarnaast blijkt dat veel slechtzienden
moeite hebben met de lettergrootte van veel websites. Met een
voorleesfunctie creëer je ook voor die mensen de mogelijkheid om van de
online services van de gemeente gebruik te maken”.

Veel andere
websites, waaronder die van een flink aantal gemeenten, hebben deze
functie wel. D66 Arnhem heeft het college van B&W tijdens de raad
van 20 April daarom de volgende vragen gesteld:

1) Bent u het
met ons eens dat de website van de gemeente Arnhem goed toegankelijk
moet zijn voor laaggeletterden en slechtzienden?

2) Zo ja,
wanneer heeft u een goede toegankelijke website van de gemeente Arnhem 
voor laaggeletterden en slechtzienden met een voorleesfunctie
gerealiseerd?

De wethouder gaf aan dat er al wel wat gedaan werd
voor deze groep mensen. Zo zijn er filmpjes en kan het lettertype
vergroot worden. Maar ook hij gaf aan dat het beter kan en komt
binnenkort met een terugkoppeling of en hoe dit gedaan gaat worden.

Mede namens alle slechtzienden: bedankt!