Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2009

Laatste kans voor Technoplanet ?

TECHNOPLANET wil kinderen en jongeren in contact brengen met de
werelden van techniek en wetenschap. Door grote tekorten is
Technoplanet echter genoodzaakt flink te snijden. Voor D66
onacceptabel. Voor onze regio is investeren in kennis volgens D66
Arnhem een hoge prioriteit. Dankzij een motie van D66 krijgt
Techoplanet vrijwel zeker nog een bijdrage om de continuïteit voor 2009
te verzekeren. Tevens zal bekeken worden of op basis van een gedegen
meerjarenbegroting van Technoplanet een subsidie voor de daaropvolgende
jaren wenselijk is.

TECHNOPLANET wil de jeugd leren over de wereld van techniek en
wetenschap. Hen de vele mogelijkheden binnen deze wereld laten ervaren
zodat dit een positieve invloed heeft op hun sector-, studie- en
uiteindelijk beroepskeuze.

Dit is van belang omdat het voor het
technisch bedrijfsleven steeds moeilijker wordt om geschikt personeel
te vinden en te behouden. Om deze reden is in de stadsregio een jaar
geleden ingestemd met het regioarrangement B4You 2008-2011 en het
convenant regioarrangement B4You. Prioriteit 1 van dit regioarrangement
is om het studiekeuzeproces te verbeteren. Binnen deze prioriteit is
expliciet aandacht voor de ondersteuning van Technoplanet.

Nu
is tijdens de bezuinigingsronde van de gemeente in 2005 besloten de
subsidie voor Technoplanet  gradueel af te bouwen. Technoplanet had
hier geen probleem mee omdat zij zelf ook overtuigd waren van het feit
meer derde geldstromen aan te kunnen trekken. Vanaf 2007 geeft
Technoplanet echter aan dat zij, tot hun eigen spijt, de eigen broek
nog niet op kunnen houden. Als het zo door gaat moet Technoplanet dit
najaar drastisch haar activiteiten inkrimpen.

D66 is van mening
dat investeren in kennis een hoge prioriteit heeft. Vandaar dat wij via
een motie het college verzocht hebben om in overleg met Technoplanet de
continuïteit voor 2009 te verzekeren. Verder wordt het college verzocht
op basis van een gedegen meerjarenbegroting van Technoplanet te bepalen
of en in welke mate een subsidie voor de daaropvolgende jaren wenselijk
is. Daarnaast wil D66 dat de gemeente Arnhem in samenwerking met de
stadsregio de vorming van een koepel van soortgelijke organisaties in
de regio gaat bevorderen, zodat andere vormen van financiering
aantrekkelijk worden.

De motie is met voorstemmen van de fracties
van de PvdA, SP, VVD, het lid Ter Meulen van de fractie van het CDA,
Zuid Centraal,  Pro Arnhem, ChristenUnie en natuurlijk D66 aangenomen.