Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Huissensedijk: een doodlopende weg

De afsluiting op de Huissensedijk is nu alweer ruim 2 maanden
defect. Het komt veelvuldig voor dat de afsluiting voor langere tijd
defect is. In 2004 zelfs al eens 214 dagen. Het betreft hier een
veiligheidsvoorziening en het is ontoelaatbaar dat hier zo laconiek mee
omgesprongen wordt. D66 stelt voor om dit gedeelte van de dijk
definitief af te sluiten.

De afsluiting van de Huissensedijk raakt regelmatig defect door al
dan niet moedwillige vandalisme en reparatie kost heel veel geld.
Dagelijks wordt veel gebruik gemaakt van de dijk door scholieren,
wandelaars ed. Deze lopen nu veel gevaar. De auto's rijden vaak met
hoge snelheid omdat ze weten dat ze er eigenlijk niet mogen rijden en
er is al eens een dode gevallen.

D66 wil van het college weten
hoeveel de zogenaamde carterbreker defect is en hoeveel de reparaties
inmiddels al gekost hebben. Ook blijken er problemen met de pasjes te
zijn. Door ongeoorloofd copieren maken veel meer mensen gebruik van de
elektronische doorgang. D66 vraagt zich dan ook af of het niet mogelijk
is om minder makkelijk te copieren pasjes te gebruiken zijn.

Maar
eigenlijk lijkt het er op dat we na al deze jaren gewoon moeten
concluderen dat het goedkoper, handiger en verstandiger is om dit
gedeelte van de dijk definitief af te sluiten. Manege Ruimzicht, de
veiligheidsdiensten en de paar bewoners aan de Huissensedijk kunnen dan
middels een pasje voor de afsluiting aan de Mooieweg bij hun locaties
komen. Jan de wit, fractievoorzitter D66: “na bijna vijf jaar moeten we
toch concluderen dat de huidige ingeslagen weg niet werkt en we dit
deel van de Huisensedijk voor de veiligheid van scholieren en
wandelaars maar gewoon moeten afsluiten”.