Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk in Arnhem

In onze kenniseconomie is mobiele datacommunicatie in toenemende
mate van belang. Wist u dat inmiddels is 95% van onze bevolking on line
is? Internet is een levensader. Ook maken particulieren, bedrijven en
(buitenlandse) toeristen via mobieltjes steeds  vaker gebruik van
internet voor informatie. Zou het dan niet wat zijn om met de laptop of
mobiel ongeacht je locatie in Arnhem, snel op  internet te kunnen in
plaats van gebruik te maken van een trage en dure telefonieverbinding?
Daarom verzoekt D66 het college te onderzoeken welke  voor- en nadelen 
voor Arnhem verbonden zijn aan een gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk.

We weten inmiddels dat communicatie smeerolie is voor onze economie.
Toch is  communicatie via laptop of mobiel nog tergend langzaam. Knap
lastig als je je oriënteert via Google Maps, reisinformatie van de bus
opvraagt, op zoek bent naar een specifiek restaurant, een
telefoonnummer zoekt, je e-mail wilt lezen en ga zo maar door. In
andere grote steden in de wereld zie je bijvoorbeeld al dat bij
bushaltes lokale WiFi-netwerken zijn geplaatst zodat reizigers
makkelijk informatie via internet kunnen opvragen. Ook Groningen is ons
ivoor- gegaan  met het implementeren van een WiFi-netwerk dat de hele
gemeente bestrijkt; 

In deze Gemeente hebben de Stichting
Draadloos Groningen en Unwired Holding hiertoe een contract ondertekend
waarmee € 3 miljoen is gemoeid. De initiatiefnemer van het project, de
Stichting Draadloos Groningen, is een samenwerking tussen de gemeente
Groningen, de Hanzehogeschool  en de Rijksuniversiteit . De gemeente
Groningen moet per 2011 zijn voorzien van de complete draadloze dekking.

In
2008 draaide de stichting al een proef met het WiFi-netwerk. Naar
aanleiding van het succes van deze proef startte een Europese
aanbesteding. Al de deelnemende partijen gaan gebruik maken van het
net. Ook bedrijven en particulieren kunnen zich hierbij aansluiten.

Arnhemse
scholen zoals de HAN hebben baat  bij een gemeentelijk dekkend
WiFi-netwerk. Maar ook voor bedrijven  winkels, vervoerders zoals
Connexxion en Taxibedrijven, VVV,  Musea, ondernemingen in zakelijke
dienstverlening en particulieren lijkt deelname interessant.

D66
verzoekt het college dan ook om te onderzoeken welke voor- en nadelen
voor Arnhem verbonden zijn aan een gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk en
hierbij tevens aan te geven of, wanneer en onder welke voorwaarden
gestart kan worden met een proef voor een gemeentelijk dekkend
WiFi-netwerk.

En als de gemeentelijke molens dan niet te
langzaam draaien, kunt u wat ons betreft volgend jaar al bij wijze van
proef onderweg net zo snel surfen als thuis…