Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Even voorstellen: Hans de Vroome

Uw ledenvergadering heeft begin maart mij gekozen tot de nieuwe voorzitter van de D66 afdeling Arnhem.  Tijdens die vergadering heb ik mij aan de Leden voorgesteld en heb ik tevens aangegeven met welke intenties ik mij kandidaat heb gesteld.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken ook de niet aanwezige leden hierover te informeren. Dat doe ik met onderstaande samenvatting.  

Binnen D66 Arnhem zijn er leden die bekend zijn met mijn sympathie voor de partij. Zij hebben mij begin dit jaar gewezen op vacatures in het bestuur van de afdeling Arnhem; of ik er eens over na wilde denken. Dat wilde ik zeker! Na gesprekken met leden en met vertegenwoordigers van bestuur en fractie heb ik besloten  mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de afdeling.  De landelijke organisatie van D66  heeft mij dispensatie voor kandidaatstelling verleend (in verband met  recente aanvang van het lidmaatschap).

Wie ben ik ?

Ik ben  Hans E. de Vroome, geboren in 1954 te Groningen en woon sinds 1995 in Arnhem;  ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Na mijn studie verkeerskunde ben ik gaan werken voor een holding van het openbaar vervoer in Utrecht. In 1994 ben ik algemeen directeur geworden van NV GVM en vervolgens  van de NV Oostnet Groep; het Openbaar Vervoer in Arnhem, alsook in overig Gelderland en in Overijssel.  Sinds 1999, met het opgaan van deze onderneming in Connexxion, ben ik in Arnhem gevestigd als zelfstandig adviseur en (interim) manager.  Met name overheden en vervoerbedrijven zijn thans mijn opdrachtgevers.  Door mijn werk heb ik een goed netwerk, ondermeer in Den Haag met diverse Ministeries en andere Overheidsinstanties, opgebouwd.

Als bestuurslid ben ik verbonden aan het Hoofdkwartier, de Stichting Sonsbeek Festivals, VvE Sonswijck II en de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Liemers.

Graag wil ik in deze introductie u enkele van mijn opvattingen kenbaar maken.

D66.

D66 is voor mij synoniem met sociaal liberale beginselen; deze partij is voor mij meer dan een redelijk alternatief. Een partij die zich op een aantal, voor mij belangrijke, onderdelen van andere wenst te onderscheiden; het gaat dan om vernieuwing in het bestuur, in de zorg, in het onderwijs, in  werkgelegenheid en in cultuur. Dat geldt landelijk maar ook lokaal. In Arnhem is voor D66 de wijkgerichte aanpak belangrijk; inwoners zijn vooral betrokken bij hun directe omgeving. Vele inwoners kennen daarnaast ook op stadsniveau een hoge mate van betrokkenheid; het is ook hun centrum, hun rijnboog, hun centraal station, hun schouwburg, hun “stadsblokken”, hun vereniging,  hun regionale werkgelegenheid  etc. D66 kan zich onderscheiden door op dit soort onderwerpen    op zowel wijk- als bovenwijkniveau heldere opvattingen te ontwikkelen en deze overtuigend uit te dragen.

Bestuur D66 Arnhem!

De leden bepalen de koers van de partij, voor fractie en bestuur.  Naar mijn  mening is hierin de belangrijkste taak van het bestuur om de samenwerking in die driehoek goed te faciliteren.  Leden betrekken bij de opinievorming. De fractie coachen (als klankbord en met reflectie) bij het uitdragen van die opinie. Samen op een goede manier bezig; elkaar stimuleren.   

Voor de korte termijn zie ik als belangrijke doelstelling: het behalen van een substantiële winst bij de gemeentelijke verkiezingen.  Groei is de basis voor een positie en een positie is de basis voor het omzetten van opvattingen in daden.  Het bestuur dient in samenwerking met de leden en de fractie een goed (locaal) programma op te stellen, de kiezer een goede lijst van vertegenwoordigers aan te bieden en een sterke campagne te voeren.

Verkiezing is een blijk van vertrouwen. Dank is daarvoor op haar plaats. Ik hoop het vertouwen in de komende periode waar te maken. Ik stel contact met leden bijzonder op prijs. U kunt mij altijd bereiken via hans.devroome@d66arnhem.nl   

Met vriendelijke groet.

Hans de Vroome