Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Een half jaar later: Klimaatbeleid te triest voor woorden

Wat doe je met een nota die naar maanden discussiëren nog niet het
gewenste resultaat oplevert? Volgens D66 terugsturen en opnieuw
schrijven. Vrijwel de gehele raad gaf aan dat de ambities van de
klimaatnota goed waren, maar de uitvoering volstrekt onvoldoende.
Verbijsterend dan ook dat op D66 na alle partijen in arren moede voor
de nota stemde…

Een half jaar geleden is de klimaatnota door de commissie behandeld.
Toen noemden we deze nota verspilling van energie. Temeer omdat D66
verwachtte dat een college waar GroenLinks in zit hier meer werk van
zou maken. Gelukkig was D66 niet de enige partij die deze nota
onaanvaardbaar vond. Het wachten was op een betere klimaatnota. Maar na
een half jaar bleek wethouder Jansen niet verder te komen dan wat
cosmetische veranderingen.

Veel vertrouwen in het milieubeleid
van dit college heeft D66 niet meer, na een zwakke integrale
mileuvisie, een matig afvalplan dat maar een hele krappe meerderheid
van de raad had en een groenfonds wat misbruikt wordt. Daarnaast blijkt
uit de evaluatie van de klimaatnota 2004-2007 dat maar een heel klein
aantal programma’s succesvol genoemd kan worden. Successen die
overigens niet gekwantificeerd kunnen worden, dus succes is in dit
kader in ieder geval niet af te meten aan de mate waarin de gestelde
doelstellingen bereikt wordt. Sterker nog, ook per project is niet aan
te geven wat het succes nu precies is.

Het Arnhemse
klimaatprogramma beschrijft hoe wij als Arnhem twee procent energie
efficiency verbetering per jaar (nu ruim 1%), twintig procent duurzame
energie in 2030 (ten opzichte van 2 a 3 % nu) en dertig procent
reductie van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990) moeten
bewerkstelligen. Enthousiast heeft het college een 40 tal projecten om
deze doelstellingen te behalen. Er wordt echter verzuimd aan te geven
in hoeverre deze projecten bijdrage aan de totale doelstelling. Het is
dus volstrekt onduidelijk waar we staan als alle projecten volbracht
zijn. Het programma kost 2,5 miljoen, maar wat levert het eigenlijk op?
We missen een kosten-baten analyse. D66 raakt de draad helemaal kwijt
wanneer we vervolgens van de wethouder horen dat een project inzake
straatverlichting of verbreden van CO2 naar andere schadelijke stoffen,
eigenlijk bij het mileuprogramma horen. Er is hiermee een vreemde grens
aan het ontstaan is tussen milieubeleid en klimaatbeleid. We zijn wel
blij dat de eenzijdige CO2 focus verlaten wordt, want D66 is er nog
niet zo van overtuigd dat we ons volledig moeten in zetten op CO2.
Energiebesparing zet meer zoden aan de dijk.

Toch willen we de
huidige projecten niet te veel frustreren en hebben wij de raad middels
een amendement het voorstel gedaan om het klimaatprogramma, dat loopt
van 2008 tot 2011 te laten lopen van 2008 – 2010. Het komende jaar
kunnen we dan middels interactieve beleidsvorming tot een scherper
klimaatnota komen. Arnhem is immers rijk aan vooraanstaande
organisaties die de gemeente graag willen bijstaan met advies. Want 1
ding is duidelijk: binnen de gemeente, maar ook binnen de raad is de
kennis niet voldoende voorhanden.

Maar helaas, de raad zag het niet zitten om over 1,5 jaar alweer over het klimaat te praten.

Wat D66 betreft is het tijd voor verkiezingen…