Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 september 2009

Commissievergadering 14 september: Rijnboog, Homosauna & A12

De eerste commissievergadering na het zomerreces vond maandag 14 september plaats in het stadhuis van Arnhem. Op de agenda stonden een aantal belangrijke onderwerpen die informatief behandeld werden. Misschien wel het belangrijkste onderwerp was de uitwerking van het Havenkwartier, één van de deelgebieden van Rijnboog.

In de informatieve ronde (waar alleen vragen gesteld mogen worden) heeft D66 Arnhem gevraagd waarom de homosauna Steamworks als een seksinrichting wordt gezien. D66 zou het liefst zien dat het label wordt aangepast. Een meerderheid in de commissie dacht daar anders over. Voordeel is wel dat in deze vergadering bleek dat een meerderheid (zelfs het CDA) de sauna nu eindelijk een officiële vergunning wil geven.

Er werd ook een burgerinitiatief behandeld. Dit burgerinitiatief heeft te maken met de verbreding van de A12. Burgers uit Arnhem, Velp en Rheden willen graag een nieuw gezondheidsonderzoek naar de gevolgen voor de bevolking wanneer de snelweg wordt verbreed. D66 heeft vragen gesteld aan de wethouder met betrekking tot een nieuwe nulmeeting. Deze nieuwe meeting (dat minder ver gaat dan een heel nieuw gezondheidsonderzoek) moet bepaalde schadelijke stoffen die door auto’s worden uitgestoten, zoals stikstof en fijnstof, gaan meten. Deze stoffen kunnen namelijk een risico vormen voor de volksgezondheid. Wethouder Cees Jansen had hier geen oren naar. Ook andere partijen zouden graag een nulmeting uitgevoerd willen zien.

De commissievergadering omtrent Rijnboog kon in één avond niet afgesloten worden. Daarom wordt volgende week geen meningsvormende ronde over dit onderwerp gehouden, maar komt het nog een keer informatief terug. Dat betekent ook dat pas in oktober enkele knopen doorgehakt zullen worden. Er waren ontzettend veel vragen over de nota van randvoorwaarden en over de verschillende scenario’s van het nieuwe cultuurcluster aan de nieuwe Rijnboog haven.  Ook voor D66 is nog niet alles duidelijk, ook al zijn wij nog wel steeds voorstander van een haven. Het belangrijkste voor ons als partij is dat het cultuurcluster in samenhang met het Musis Sacrum goed wordt geregeld.