Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Arnhem als poort naar het oosten

Arnhem dient zich steviger in te zetten op het Euregio gebied. Door
het creëren van één arbeidsmarkt, meer aandacht voor
grensoverschrijdend toerisme, uitwisselen van kennis en
praktijkervaring op onder andere het gebied van duurzaamheid en
verbetering van de kwaliteit van het openbaarvervoer in de Euregio. In
bijgaand artikel dat half mei 2009 gepubliceerd is in het Arenacum 
(het lijfblad van het Ondernemers Kontact Arnhem (OKA) wordt hier nader op ingegaan.

Dit artikel is hier te downloaden in PDF


Jan
de Wit reageert enthousiast als we hem de vragen over de aanstaande
verkiezingen voorleggen, maar legt daarbij bewust de nadruk op Europa.
Wat is de reden daarvan?


De
Europese verkiezingen staan voor de deur. D66 bekijkt als pro-Europa
partij de vragen dan ook vanuit een Europese bril. Ik kom graag in een
later stadium nog eens terug op de gemeentelijke verkiezingen. Wij zijn
van mening dat de schaal van een aantal belangrijke problemen en
oplossingen deels Europees is. Dat geldt in de eerste plaats voor
duurzaamheid, veiligheid en energie. Het geldt ook voor de
arbeidsparticipatie en vergrijzing in Nederland. Verhoging van uitgaven
voor opleiding en een flexibeler Europese arbeidsmarkt zullen veel meer
welvaart kunnen brengen voor jongeren in Europa dan het voorzetten van
de huidige stagnatie die het gevolg is van protectionisme. Arnhem's
Europees belang en invloed ligt voornamelijk in de Euregio.

Wat voor economische maatregelen moet Arnhem dan treffen vanuit een Europees perspectief als antwoord op de kredietcrisis?

In
zijn algemeenheid door bouwprojecten te versnellen en het verstrekken
van overbruggingskredieten voor bedrijven. We zien veel in een snelle
uitvoering van het Euregionaal Bereikbaarheidsplan (met als tegenhanger
het bereikbaarheidsoffensief in de stadsregio) dat door de Euregioraad
recent is vastgesteld. Tevens dienen we krachten te bundelen op
toeristisch/recreatief gebied in de Euregio. Met name moet Arnhem veel
meer gepromoot worden in Ruhr/Rheingebied, bijvoorbeeld door subsidies
te verstrekken voor vertalingen naar het Duits. Het is toch vreemd dat
de Biënnale/Sonsbeek 11 in Berlijn en London gepromoot wordt en
nauwelijks in plaatsen als Dusseldorf en Keulen? Verder zou Arnhem meer
kunnen inspelen op de economische potenties van Vliegveld Weeze voor
het Arnhemse bedrijfsleven en toeristensector. Vliegveld Weeze is het
snelst groeiende vliegveld in Europa. In het algemeen zijn crisistijden
uitermate geschikt voor overheidsinvesteringen in milieu, parken en
energie met het oog op de leefkwaliteit van toekomstige generaties.
Bijvoorbeeld in park Lingezeege of in energiebesparingen.

Ziet u mogelijkheden in het investeren in arbeidsplaatsen, in duurzaamheid of in het aantrekken van buitenlandse bedrijven?

Alle
drie. Investeren in duurzaamheid kan Euregionaal bevorderd worden door
uitwisseling van kennis en praktijkervaring op onder andere het gebied
van windmolens (Duitsland), daktuinen (Nederland), hyenergy,
elektrische voertuigen (Arnhem). Arnhem zal zich tevens moeten inzetten
voor het creëren van één arbeidsmarkt, waardoor overschotten en
tekorten aan weerszijden van de grens uitgewisseld kunnen worden in de
diverse branches. Verder zien wij in Arnhem veel in de verbetering van
de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Euregio, bijvoorbeeld door
het doortrekken van regiorail en Euregiobuslijnen.

Onder
welke voorwaarden kunnen de drie O's (overheid, ondernemers en
onderwijs) het beste samenwerken voor de meest optimale economische
groei?

Samenwerking van beroeps- en hoger onderwijs in de
Euregio kan in vorm van dependances van bijvoorbeeld de Universiteit
Nijmegen, de HAN en ArtEZ in Kreis Kleve.

Zijn er andere steden waar Arnhem lering uit zou kunnen trekken?
Qua
duurzaamheid en alternatieve energiebronnen, ofwel het CO2-beleid en
het groenbeleid is heel veel te leren van de stad Freiburg in
Duitsland.

Wat doet uw partij om de economische groei te optimaliseren?

Strijden tegen protectionisme en nationalisme

Wat heeft uw partij bereikt, wat is er terecht gekomen van de verkiezingsplannen?

Veel
van hetgeen we aangegeven hebben in de beantwoording van de vragen van
het OKA tijdens de vorige verkiezingen zijn concreet uitgewerkt. D66
heeft continue aandacht op het creëren van werkgelegenheid met als
belangrijke resultaten dat de gemeente nu, op initiatief van D66,
concreet beleid uitwerkt voor wijkeconomie, dat administratieve druk-
en regelgeving vermindert en dat het toeristenbeleid vanuit een
economisch perspectief ontwikkeld gaat worden. Verder stimuleert D66
daar waar mogelijk private initiatieven.