Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

Meer invloed voor de kunstenaars

Deze maand is de nota “Ruimte voor Creatieve Milieus” behandeld in de
raad. D66 heeft zich met succes ingezet voor meer invloed van de
gebruikers van ateliers bij de uitvoering van de nota Ruimte voor
Creatieve Milieus.

De ambitie van Arnhem was en is goed op het gebied van ateliers. En
we mogen als Arnhem best wel trots zijn op wat er bereikt is. Toch
blijk de praktijk nog al eens weerbarstiger te zijn dan de theorie. Bij
de analyse van het vigerende atelierbeleid is vast gesteld dat het
atelierbelang te weinig verankerd bleek en het veelvuldig aflegde tegen
andere gemeentelijke prioriteiten. Om hier verbetering in te brengen is
een Tijdelijke Taskforce Ateliernood ingesteld bestaande uit een
vertegenwoordiger van de dienst SO/ gebiedsontwikkeling, de dienst MO/
cultuur en SLAK. D66 stelde meteen voor om ook het GBK (Gemeenschap
Beeldende Kunst) toe te voegen als deelnemer aan de Taskforce
Ateliernood. Een verzoek dat meteen al een brede steun kreeg uit de
raad. Het voorstel van D66 is samengesmolten met een voorstel van de
VVD en PvdA om kunstenaars actiever te betrekken.

D66 is ook
zeer gelukkig met een 2e motie die samen met GroenLinks, Pro-Arnhem en
de SP is ingediend. Het probleem is dat huurders van atelierwoningen de
dupe zijn van het feit dat SLAK wel (atelier)woningen verhuurt, maar
geen corporatie is. Huurders van een tijdelijke atelierwoning van SLAK
laten bij gedwongen vertrek geen woning achter en behouden daardoor
altijd de status van ‘starter’. De motie verzoekt het college dit
probleem op te lossen en op lokaal niveau tot een nadere invulling van
de woonruimteverdeling te komen. D66 verwacht dat hiermee de
rechtsongelijkheid tussen huurders van SLAK en huurders van reguliere
woningcorporaties beëindigd wordt.