Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

Juridische organisatie gemeente Arnhem moet versterkt worden

Transparant en toegankelijk bestuur

Tijdens de raadsvergadering van 13 juli is een D66 motie over het versterken van de juridische afdeling van de gemeente Arnhem met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de SP, GroenLinks en de ChristenUnie stemden tegen deze motie. Met het uitvoeren van deze motie hoopt D66 dat in de toekomst een groot aantal financiële debacles (Vitesse, de Boei, etc.), die de gemeente Arnhem de afgelopen tijd heeft getroffen, niet meer voor zullen komen.

Volgens D66 wordt de juridische organisatie te laat betrokken bij dossiers en heeft zij te weinig capaciteit heeft om snel en gedegen te adviseren.

Ook in het Vitesse dossier was de kwaliteit van de juridische afweging onvoldoende. Het is duidelijk dat het rond de pandrechten fout is gegaan. De onderzoekscommissie over het Vitesse dossier geeft aan dat het college vooral tekort geschoten is in het jaarlijks reviseren van haar zekerheden. Ook had de pandlijst tegelijk met het ondertekenen van het contract overhandigd moeten worden. Daarnaast waren de zekerheden van deze verpandingen erg zwak.

De vraag rijst of dit een eenmalige misstap is, of dat hier iets structureels niet in orde is? D66 heeft sterk het vermoeden dat het laatste het geval is. De juridische organisatie is feitelijk al jaren decentraal verankert. Iedere dienst handelt haar eigen zaken af. Daarnaast is er een stadsadvocaat. Het belang van de juridische organisatie wordt echter telkens zwaarwegender. We hebben hier nog geen Amerikaanse toestanden, maar het feit is wel dat vlugger en grondiger een rechtszaak wordt aangegaan.

Daarbij komt dat de risico’s van een verkeerde afweging grote gevolgen kunnen hebben.

Voor D66 is het van groot belang dat de gemeente Arnhem een sterke juridische afdeling heeft. Door het aannemen van de motie is dan ook besloten om te onderzoeken hoe de juridische organisatie versterkt kan worden, waarbij ook overwogen kan worden om de afdeling te centraliseren. Het is in ieder geval de bedoeling om voor het einde van het jaar hier een beslissing over te nemen.