Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

Hoeveel ongelukken te gaan?

In het najaar van 2008 heeft de wethouder beloofd het kruispunt
Rietgrachtstraat en Vlijtstraat voor het einde van het jaar aan te
passen. In Maart 2009 heeft D66 in het mondelinge vragenhalfuurtje nog
vragen gesteld over de voorgang ten aanzien van de herinrichting van
dit kruispunt. Dit naar aanleiding van een bericht dat bij D66 binnen
is gekomen dat hier een fietser over een motorkap heen is gevlogen,
waarbij de autobezitter juist expliciet voorzichtig reed, omdat hij
gehoord had dat het een gevaarlijk kruispunt is. De wethouder heeft
toen aangegeven dat hier binnen enkele weken verbetering in zou komen.

Het is inmiddels eind juni. Er zijn inmiddels inderdaad enkele
kleinen verbeteringen aangebracht. Toch is de kruising nog steeds
gevaarlijk. Temeer omdat het een kruising tussen een fietspad is die
hoort bij het hoofdnetwerk van fietspaden, en een weg die steeds
drukker wordt.

Zo is bij D66 doorgegeven dat recentelijk op
vrijdag 19 juni weer een jongetje van 10 jaar op dit kruispunt is
aangereden. Voor D66 is de maat nu echt vol en wil dat het College nu
snel maatregelen neemt voordat er slachtoffers vallen. Daarom heeft
D66, samen met de VVD, de volgende artikel 44 vragen gesteld:

  • Wat zijn de aanpassingen die de gemeente op dit kruispunt heeft gedaan? En wanneer zijn deze gedaan?
  • Is de herinrichting inmiddels volledig uitgevoerd? Zo nee, wat gaat er nog aangepast worden en wanneer?
  • Kunt u aangeven hoe vaak er melding is gemaakt van ongelukken op dit
    kruispunt? Zowel formeel via de politie of informeel via het
    wijkorgaan? Zijn er na de herinrichting nog meldingen van ongelukken
    binnengekomen?
  • Verandert het meest recente ongeluk van 19 juni nog iets aan uw zienswijze ten aanzien van verkeersveiligheid op dit kruispunt?

D66 verwacht en wil dat het College nu daadkrachtig gaat optreden om de verkeersveiligheid te verbeteren, voor het te laat is.