Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

Gemeente Arnhem moet meer luisteren naar inwoners

D66 Arnhem vindt dat de gemeente Arnhem meer moet luisteren naar haar
inwoners. Een goed voorbeeld hiervan is de commotie die is ontstaan
nadat wethouder Jansen (CDA) besloot om de resultaten van een door de
gemeente ingestelde enquete naast zich neer te leggen.

Bij de herinrichting van de Van Heemstralaan is lang getwijfeld
over het gebruik van materiaal voor de bestrating. De gemeente had
graag klinkers gezien, maar de bewoners voelden meer voor asfalt, iets
dat er nu ook ligt.

Er werd besloten om een enquete uit te voeren
en daaruit bleek dat een meerderheid van de bewoners (bijna 60%) een
voorstander was van asfalt, want dat zou onder andere minder
geluidsoverlast brengen. Wethouder Jansen was het niet eens met de
resultaten van de enquete en probeerde zelfs de resultaten om te
draaien in zijn voordeel.

Uiteindelijk werd door een motie van de
VVD, samen met o.a. D66 ingediend, er voor gezorgd dat de Van
Heemstralaan toch met asfalt zal worden bedekt. Zelfs de partij van
Jansen, het CDA, stemde (op 1 lid na) voor deze motie.

D66 Arnhem
zou graag zien dat enquetes serieuzer genomen worden door het College.
Er zouden wat D66 betreft regels moeten worden opgesteld omtrent dit
politieke middel. Zo zou je kunnen besluiten om bij een enquete,
waarbij meer dan 75% van de betreffende bewoners hebben gereageerd en
een duidelijke meerderheid van die bewoners (minimaal 60%) een bepaalde
mening zijn toegedaan, als bindend voor de politiek (College
besluit) te maken.

D66 gaat zich hier de komende tijd hard voor maken, zodat de burger ook echt wat te zeggen krijgt in Arnhem.