Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

D66 voor extra garantiesubsidie Mode Biënnale

D66 Cultuur: Arnhem nog levendiger maken

Over 13 weken begint de Mode Biënnale. Helaas heeft ook dit evenement last van de Kredietcrisis en haken enkele sponsors af. Het is onduidelijk hoeveel nieuwe sponors hiervoor in de plaats komen. Zo vlak voor de start vond D66 het onverantwoord om de organisatie in grote onzekerheid te houden en heeft zij voor een garantiesubsidie van 500 duizend euro gestemd.

Laten we vooropstellen dat  wij er van overtuigd zijn dat de Mode Biënnale een evenement is dat een belangrijke uitstraling voor Arnhem heeft. Om een evenement als deze te kunnen organiseren moet een stichting wel heel wat eigen vermogen hebben. De kosten gaan immers voor de baat. Gezien het beperkte eigen vermogen is het begrijpelijk dat er verzocht wordt om een garantiesubsidie.

Naar ons idee is het onverantwoord dat de garantiesubsidie nu pas op de agenda van de raad staat, terwijl deze al in november is aangevraagd. Tegenstemmers stelden echter voor om nog een maand te wachten met het besluit voor een garantiesubsidie. Volgens D66 wordt de situatie hierdoor mogelijk alleen maar nijpender.

Het benodigde geld zou echter gedeeltelijk afgaan van het budget van de kleine podia. D66 ziet er niks in om het zeer hard bevochten geld voor de podiumkunsten, via de achterdeur weer weg te laten vloeien naar evenementen en heeft dan ook mede ingestemd dat deze dekking niet geaccepteerd wordt en het bedrag voor de garantiesubsidie teruggebracht moest worden van 700 naar 500 duizend euro.

Nog even het volgende. In de begroting van de Mode Biënnale staat 10.000 euro voor “Duurzaamheid, mode met een missie, stoere vrouwen etcetera”. Uit betrouwbare bronnen hebben wij echter vernomen dat het nog steeds niet zo zeker is dat het “Awearness Fair Fashion Event” dat door de stoere vrouwen georganiseerd wordt daadwerkelijk hieruit gesponsord kan worden. Graag zien wij dat de wethouder met het verstrekken van de garantiesubsidie tevens bij de organisatie duidelijk maakt dat zij verwacht dat deze 10.000 euro daadwerkelijk aan duurzaamheid en fair trade besteed gaat worden en niet met de knollen de pot in verdwijnt. Wethouder Weeda heeft aangegeven hier achteraan te gaan en wij houden haar hieraan.