Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

D66 voor behoud Kultuurhuis Bosch

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat Cultuurhuis Bosch het niet zelfstandig redt. D66 is van mening dat de gemeente een helpende hand moet bieden. Juist op het gebied van deze specifieke muziekstromen is met het verdwijnen van de Goudvishal al een gevoelige klap in Arnhem uitgereikt, die Luxor maar gedeeltelijk kan opvangen.

  1. Kultuurhuis Bosch heeft in Arnhem een podiumfunctie die zich grotendeels afspeelt in zogenaamde subculturen. In de discussienota podiumkunsten is de waarde hiervan onderkend door voor te stellen Kultuurhuis Bosch voor het eerst een subsidie toe te kennen van 10.000 euro. De raad heeft ook duidelijk aangegeven hier ruimhartig mee om te willen gaan. Dergelijke kleinschalige cultuur organisaties kunnen immers niet overleven zonder subsidie. D66 heeft dan ook de wethouder gevraagd of zij met Kultuurhuis Bosch en andere partijen wil bemiddelen over een reddingsplan. En of de wethouder wil  vooruitlopend op de definitieve besteding van de cultuurgelden 2009 en Kultuurhuis Bosch ter overbrugging alvast de subsidie toe wil kennen.
  2. Op beide vragen heeft zij ontkennend geantwoord. De wethouder wilde eerst meer zekerheid. Nu zijn ook wij van mening dat het geen zin heeft om geld te steken in een bodemloze put. Tijdens de mondelinge beantwoording van de vragen is Kultuurhuis Bosch gevraagd om met een uitgewerkte begroting te komen. Wij hopen dat zij hier snel me komen, zodat binnenkort spijkers met koppen geslagen kunnen worden.