Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 juli 2009

Aanbevelingen Vitesse-onderzoek worden overgenomen

Vitesse

De acht aanbevelingen die het Vitesse-onderzoek naar voren schuift worden door de raad en het college overgenomen. Een motie daarover, mede ingediend door D66, is met algemene stemmen door de gemeenteraad van Arnhem overgenomen.

De acht punten die door het onderzoek naar voren komen zijn in het kort:

  1. Betere afspraken rond geheimhouding
  2. Formuleren beleidskader betaald voetbal
  3. Aanleggen van een objectdossier
  4. Extra maatregelen op het gebied van governance
  5. Informatiepositie versterken
  6. Keuze en vorm van financiële ondersteuning beter uitwerken
  7. Hard bevochten afspraken met hardere hand verdedigen
  8. Duidelijker aangeven hoe doelen bereikt moeten worden

Zowel het college als de gemeenteraad ondersteunt deze punten. Alleen punt 5 wordt maar gedeeltelijk onderstreept door het college.

CDA en PvdA hebben nog geprobeerd om er voor te zorgen dat de aanbevelingen niet direct zouden worden overgenomen, door bijvoorbeeld te pleiten voor nog weer een extra onderzoek naar de aanbevelingen of om ze slechts naar kennisgeving aan te nemen. Gelukkig zag de rest van de raad daar niets in.

Jan de Wit is blij dat de onderzoeksresultaten nu zijn overgenomen en hoopt dat de gemeente in de toekomst meer openheid zal uitstralen. “De gemeente moet openheid uitstralen.  Niet alles recht praten. Fouten herkennen en erkennen. Alleen dan wordt er een vertrouwensband met de Arnhemmer opgebouwd. D66 zou dan ook graag zien waar, wat betreft het college, de schoen heeft gewrongen”, aldus de Wit.

D66 hoopt de gemeente nu een les heeft geleerd en dat een situatie zoals bij het Vitesse-dossier nu niet meer voor zal komen in Arnhem. Wat D66 betreft wordt er in de toekomst dan ook geen betaald voetbal meer ondersteund door de gemeente.