Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs, werk, duurzaamheid

D66 Arnhem

Milieuvriendelijk alternatief voor Diftar

De gemeente moet vervuilde plekken in de stad aanpakken en de hoeveelheid afval terugdringen. Dat is wat de fractie van D66 betreft de toekomst van het afvalbeleid na het wegstemmen van het Diftar-systeem. D66 volgt de uitslag van het referendum, maar wil een degelijk en milieuvriendelijk alternatief. De wethouder heeft toegezegd voor de begroting met een goed alternatief te komen. D66 is van plan hem daaraan te houden.